Rocklina.cz - Nápověda pro vyhledávání kapel

Nápověda pro vyhledávání kapel

> Zadejte kritéria pro vyhledání kapely a stiskněte tlačítko Vyhledat

> Podržením kurzoru myši nad příslušným polem zobrazíte nápovědu pro toto pole

> Pro pohyb mezi poli vyhledávacího formuláře lze použít tlačítko Tabulátor (někdy bývá označeno dvěma šipkami)

> Do výsledného seznamu budou vybrány záznamy, které splňují všechna zadaná kritéria současně


Pole Názvy

Pokud vás zajímají kapely, které mají v názvu určité slovo nebo jeho část, lze použít pro vyhledání toto pole. Části názvů pro vyhledání lze vypsat do pole ručně a musí být odděleny čárkami. Pro vyhledání jedné konkrétní kapely stačí nastavit příslušný název v rolovací nabídce.


Pole Styly

Pokud vás zajímají kapely hrající určitý hudební styl nebo si nepamatujete název kapely ale jen její styl, lze zúžit výběr pomocí této nabídky. Seznam názvů stylů nebo jejich částí lze vypsat do pole ručně nebo jej vytvořit výběrem z rolovací nabídky. Do seznamu se započítává i aktuálně vybraná položka v rolovátku a jednotlivé položky je nutné oddělit čárkami.


Pole Státy

Pokud vás zajímají kapely z určitého státu nebo pokud si nepamatujete název kapely ale jen její stát, lze zúžit výběr pomocí této nabídky. Seznam názvů států nebo jejich zkratek lze vypsat do pole ručně nebo jej vytvořit výběrem z rolovací nabídky. Do seznamu se započítává i aktuálně vybraná položka v rolovátku a jednotlivé položky je nutné oddělit čárkami.


Pole Telefon

Pomocí tohoto pole lze vyhledávat kapely podle kontaktního telefonního čísla nebo jeho části.


Pole Web

Pomocí tohoto pole lze vyhledávat kapely podle názvu webových stránek nebo jeho části.


Pole E-mail

Pomocí tohoto pole lze vyhledávat kapely podle kontaktní mailové adresy nebo její části.


Pole Popis

Pomocí tohoto pole je možné vyhledávat kapely podle slova či slovních spojení uvedených v jejich popisu.


Tlačítko Přidat

Pomocí těchto tlačítek lze přidat do výběru položku právě zvolenou v příslušné rozbalovací nabídce.


Tlačítko Reset

Pomocí těchto tlačítek lze vymazat obsah příslušného pole.


Tlačítko Vyhledat

Pomocí tohoto tlačítka se spustí vyhledávání akcí podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Akce

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání akcí podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Místa

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání míst podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Styly

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání stylů podle vámi zadaných kritérií.


V databázi jsou prozatím převážně kapely, které od spuštění tohoto webu koncertovaly v některém ze sledovaných klubů na území Prahy.