Rocklina.cz - Nápověda pro vyhledávání stylů

Nápověda pro vyhledávání stylů

> Zadejte kritéria pro vyhledání stylu a stiskněte tlačítko Vyhledat

> Podržením kurzoru myši nad příslušným polem zobrazíte nápovědu pro toto pole

> Pro pohyb mezi poli vyhledávacího formuláře lze použít tlačítko Tabulátor (někdy bývá označeno dvěma šipkami)

> Do výsledného seznamu budou vybrány záznamy, které splňují všechna zadaná kritéria současně


Pole Názvy

Pokud vás zajímají styly, které mají v názvu určité slovo nebo jeho část, lze použít pro vyhledání toto pole. Části názvů pro vyhledání lze vypsat do pole ručně a musí být odděleny čárkami. Pro vyhledání jednoho konkrétního stylu stačí nastavit příslušný název v rolovací nabídce.


Pole Tvrdosti

Pokud vás zajímají styly určité tvrdosti, lze použít pro vyhledání toto pole. Názvy tvrdostí lze vypsat do pole ručně a musí být odděleny čárkami. Pro vyhledání stylů s jednou konkrétní tvrdostí stačí tuto nastavit v rolovací nabídce.


Pole Podrobnosti

Pomocí tohoto pole lze vyhledávat styly podle části názvu webových stránek s podrobnými informacemi.


Pole Popis

Pomocí tohoto pole je možné vyhledávat styly podle slova či slovních spojení uvedených v jejich popisu.


Tlačítko Přidat

Pomocí těchto tlačítek lze přidat do výběru položku právě zvolenou v příslušné rozbalovací nabídce.


Tlačítko Reset

Pomocí těchto tlačítek lze vymazat obsah příslušného pole.


Tlačítko Vyhledat

Pomocí tohoto tlačítka se spustí vyhledávání akcí podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Akce

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání akcí podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Kapely

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání kapel podle vámi zadaných kritérií.


Odkaz Místa

Pomocí tohoto odkazu se lze přepnout do vyhledávání míst podle vámi zadaných kritérií.