Rocklina.cz - Klávesové zkratky pro práci s okny

Klávesové zkratky pro práci s okny

> Pro příslušnou operaci s oknem je třeba současného stisknutí obou uvedených kláves. Klávesou WIN se rozumí klávesa označená praporkem Windows, klávesou TAB potom klávesa označená dvěma šipkami v levé části klávesnice


Klávesové zkratky

Přepnout na dalšíALT + TABZavřít aktuálníALT + F4
Minimalizovat všeWIN + MMaximalizovat všeWIN + D
Zmenšit písmoCTRL + MinusZvětšit písmoCTRL + Plus
Aktualizace oknaCTRL + F5Zavřít aktuální podoknoCTRL + F4