Rocklina.cz - Kódy speciálních znaků

Kódy speciálních znaků

> Pro zápis speciálního znaku vypište příslušný kód za současného držení klávesy ALT. U přehlasovaných písmen v názvech kapel však většinou postačí nahradit přehlasované písmeno nepřehlasovaným.


Kódy speciálních znaků

ALT + 0146°ALT + 0176
üALT + 0252ÜALT + 0220
äALT + 0228ÄALT + 0196
öALT + 0246ÖALT + 0214
ëALT + 0235ËALT + 0203